logowanie

zarejestruj się
jeżeli nie masz konta

Regulamin Stron Ślubnych i e-Narzędzi

INFORMACJE OGÓLNE
Serwis Internetowy fajnewesele.pl działający pod adresem http://www.fajnewesele.pl jest serwisem prowadzonym przez:
Fajne Wesele s.c., z siedzibą w Łodzi przy ul. Łyżwiarskiej 75. NIP: 727-27-16-986, REGON: 100461318.

Serwis internetowy fajnewesele.pl oferuje zakładanie własnych stron ślubnych za pośrednictwem sieci Internet.
Serwis internetowy fajnewesele.pl zastrzega sobie prawo do wprowadzania nowych usług do oferty serwisu internetowego oraz do przeprowadzania i odwoływania wszelkich akcji promocyjnych na stronach fajnewesele.pl bądź wprowadzania do nich zmian.

SŁOWNICZEK:
Serwis internetowy fajnewesele.pl – serwis działający pod adresem http://www.fajnewesele.pl, oferujący zakładanie własnych stron ślubnych za pośrednictwem Internetu;
Dni robocze – wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
Użytkownik – osoba zarejestrowana i posiadająca konto w serwisie fajnewesele.pl
Konto – indywidualny profil Użytkownika z jego loginem i hasłem;
Aktywacja konta – aktywacja konta następuje automatycznie po zarejestrowaniu się Użytkownika na stronie www.fajnewesele.pl poprzez formularz zamówienia
Strona ślubna – strona internetowa edytowana przez Użytkownika znajdująca się na domenie fajnewesele.pl
E-narzędzia – pakiet narzędzi elektronicznych dostępnych dla użytkowników stron ślubnych po zarejestrowaniu się Użytkownika na stronie www.fajnewesele.pl poprzez formularz zamówienia
Aktywacja strony – aktywacja strony następuje po zarejestrowaniu się przez Użytkownika w serwisie fajnewesele.pl
Aktywacja e-narzędzi
– aktywacja e-narzędzi następuje po zarejestrowaniu się przez Użytkownika w serwisie fajnewesele.pl


I. Rejestracja konta

 1. Serwis fajnewesele.pl zawiera wiele stron Użytkowników w domenie fajnewesele.pl (subdomen), które są spersonalizowanymi stronami ślubnymi Użytkowników. Strona Użytkownika zawiera narzędzia umożliwiające tworzenie i zarządzanie własną stroną ślubną. Wszystkie funkcje serwisu fajnewesele.pl są dostępne po zarejestrowaniu się przez Użytkownika w serwisie fajnewesele.pl
 2. Użytkownik jest zobowiązany do podania prawdziwych i aktualnych danych podczas rejestracji, a w szczególności adresu e-mail, na który wysłana zostanie informacja o aktywacji konta.
 3. Fajnewesele.pl zastrzega sobie prawo do zmiany loginu (nazwy subdomeny) użytkownika w terminie 14 dni od daty utworzenia konta po uprzednim ustaleniu z Użytkownikiem.

II. Strona użytkownika

 1. Użytkownik zobowiązuje się wykorzystywać stronę ślubną zgodnie z jej przeznaczeniem tj. do przekazywania informacji ściśle związanych z jego ślubem. Zabrania się zamieszczania i publikowania na stronie treści niezgodnych z polskim prawem i/lub uznanych ogólnie za obraźliwe. Ponadto zabrania się zamieszczenia na stronie reklam oraz wszelkich innych materiałów promocyjnych. Zabrania się także zamieszczenia na stronie materiałów, do których uczestnik nie posiada praw autorskich. W przypadku naruszenia powyższych postanowień fajnewesele.pl ma prawo dezaktywować stronę i zablokować konto lub usunąć kwestionowaną zawartość strony Użytkownika bez jakiejkolwiek refundacji poniesionych przez Użytkownika kosztów.
 2. Strona Użytkownika jest aktywna od momentu rejestracji użytkownika.

III. Warunki realizacji zamówienia

 1. Zamówienia można składać za pośrednictwem strony internetowej fajnewesele.pl przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę wypełniając odpowiedni formularz zamówienia.
 2. Po zarejestrowaniu się w Serwisie Internetowym fajnewesele.pl system automatycznie tworzy Użytkownikowi bezpłatne konto. Założenie strony jest możliwe tylko po założeniu konta.
 3. Każde zamówienie założenia strony złożone przez Użytkownika potwierdzane jest e-mailem z informacją o jego przyjęciu. W przypadku braku otrzymania potwierdzenia w ciągu 1 godziny prosimy o kontakt z Działem Stron Ślubnych (help@fajnewesele.pl).
 4. Użytkownik Serwisu Internetowego fajnewesele.pl po złożeniu zamówienia otrzymuje dostęp do darmowej strony ślubnej i e-narzędzi.

IV. Linki

 1. Zabrania się zamieszczania na stronie uczestnika linków do stron o treściach niezgodnych z polskim prawem. Zabrania się także tworzenia tzw. farm linków.

V. Gwarancja

 1. Serwis fajnewesele.pl nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe działanie serwisu fajnewesele.pl oraz stron Użytkowników i e-narzędzi wynikające z przyczyn od siebie niezależnych. Jednocześnie fajnewesele.pl zapewnia, że dołoży wszelkich starań, aby serwis fajnewesele.pl oraz strony uczestników i e-narzędzia działały prawidłowo, a wszelkie awarie i problemy będą usuwane tak szybko, jak to tylko będzie możliwe.
 2. Fajnewesele.pl nie ponosi odpowiedzialności w przypadku utraty danych z przyczyn od siebie niezależnych. Jednakże fajnewesele.pl zapewnia, że wykonuje cykliczne kopie bezpieczeństwa całego systemu.
 3. Fajnewesele.pl nie ponosi odpowiedzialności za skutki nieautoryzowanego dostępu do stron Użytkowników oraz za problemy powstałe w wyniku działania osób trzecich.

VI. Znaki towarowe

 1. Nazwa serwisu fajnewesele.pl oraz jego logo są własnością Fajne Wesele s.c. i zabrania się ich używania bez pisemnej zgody.

VII. Własność i prawa autorskie

 1. Użytkownik zgadza się, aby jego strona ślubna pozostała własnością serwisu fajnewesele.pl. Materiały zamieszczone na stronie Użytkownika są jego własnością i nie będą bez jego zgody modyfikowane. Serwis fajnewesele.pl zastrzega sobie prawo do publikacji niezmienionych fragmentów treści oraz zdjęć Użytkowników na stronie serwisu fajnewesele.pl oraz innych materiałach tworzonych w celach marketingowo – informacyjnych bez zgody autora.

VIII. Oświadczenie użytkownika

 1. Użytkownik zakładający konto w serwisie fajnewesele.pl oświadcza, że zapoznał się z regulaminem i zgadza się ze wszystkimi punktami i zobowiązuje się do ich przestrzegania. W przypadku złamania regulaminu, fajnewesele.pl ma prawo dezaktywować konto i stronę bez jakiejkolwiek refundacji poniesionych przez Użytkownika kosztów.
 2. Serwis fajnewesele.pl zastrzega sobie prawo do usunięcia całej zawartości strony Użytkownika w przypadku istotnego naruszenia zasad regulaminu.

X. Newsletter Serwisu Internetowego FajneWesele.pl

 1. Klient ma możliwość zaprenumerowania Newslettera Serwisu Internetowego FajneWesele.pl
 2. Newsletter jest wysyłany tylko do osób, które wyraziły chęć jego otrzymywania.
 3. Klient może w dowolnym momencie zrezygnować z prenumeraty Newslettera.
 4. Każda osoba zakładająca stronę ślubną na fajnewesele.pl automatycznie dopisywany jest do bazy Newslettera FajneWesele.pl

XI. Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy Regulamin Stron Ślubnych i E-narzędzi serwisu internetowego fajnewesele.pl obowiązuje od dnia 23 marca 2011 r.
 2. Serwis fajnewesele.pl zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany niniejszych Warunków i Zasad sprzedaży obowiązują od daty opublikowania ich na stronie http://www.fajnewesele.pl.


Katalog firm

Polecamy produkty i usługi firm z Twojego regionu.

Portal ślubny abcslubu.pl