Fundacja Inna Przestrzeń

Fundacja Inna Przestrzeń

Zamiast kwiatów - datki na fundację Inna Przestrzeń.
Fundacja Inna Przestrzeń
Jeżeli zdecydowaliście się zrezygnować z kwiatów i chcecie zrobić podczas ślubu coś dobrego, to  proponujemy poprosić gości o przyniesienie rzeczy, które następnie przekażecie na fundację Inna Przestrzeń.

CO?
Najlepiej jest wejść na stronę internetową fundacji Inna Przestrzeń i zobaczyć, na jaki cel lub organizowaną akcję przeznaczyć zebrane przez nas pieniądze.

JAK?
Kiedy zdecydujecie już co i dla kogo, warto jeszcze zadbać o to JAK? Czyli jak będziecie zbierali datki. Najlepiej wyznaczyć do pomocy odpowiednie osoby (np. świadków), które będą zbierały pieniądze i koperty do specjalnych koszy. Warto też wcześniej ustalić, kto i kiedy zajmie się przekazaniem darów lub pieniędzy. Najlepiej i najwygodniej byłoby umówić się z wybraną instytucją, aby przysłała swojego przedstawiciela, który po zakończonej ceremonii odbierze zebrane przez nas datki.

O ORGANIZACJI

Fundacja Inna Przestrzeń powstała w czerwcu 2006 roku jako kontynuacja działań zespołu osób, które inicjowały i z sukcesem realizowały różne projekty o charakterze społecznym i artystycznym, dotyczące praw człowieka, w ramach innych organizacji pozarządowych (w tym m.in. warszawskiej Amnesty International). Fundacja Inna Przestrzeń jest nie nastawioną na zysk organizacją pozarządową, działającą na rzecz demokracji, praw człowieka, wielokulturowości i tolerancji.

Fundacja stawia sobie za cel otwieranie nowych przestrzeni dla wypowiedzi artystycznej i społecznej. Realizuje niekonwencjonalne przedsięwzięcia kulturalne i artystyczne oraz nastawione na realną zmianę projekty społeczne w Polsce i w różnych regionach świata.

Możecie też oddać swój 1% na Fundację Inna Przestrzeń.

Inna Przestrzeń KRS 0000257224

Źródło: przestrzen.art.pl

Pamiętajcie też, żeby poinformować swoich gości o tej akcji – możecie taką informację zamieścić na zaproszeniach, czy na swojej stronie internetowej. Możecie też wspomnieć o tym podczas wręczania zaproszeń.

 

Powiązane artykuły

Portal ślubny abcslubu.pl