Polska Akcja Humanitarna

Polska Akcja Humanitarna

Polska Akcja Humanitarna

Zamiast kwiatów - datki na Polską Akcję Humanitarną. Jeżeli zdecydowaliście się zrezygnować z kwiatów i chcecie zrobić podczas ślubu coś dobrego, to  proponujemy poprosić gości o przyniesienie rzeczy, które następnie przekażecie na Polską Akcję Humanitarną, albo zebranie pieniędzy na organizację.

CO?
Najlepiej jest wejść na stronę internetową PAH i zobaczyć na jaki cel lub organizowaną akcję przeznaczyć zebrane przez Was datki. Można też zadzwonić do najbliższego oddziału PAH i zapytać o najpilniejsze potrzeby instytucji i najbliższe organizowane akcje. Tu znajdziesz listę aktualnych kampanii i akcji.

JAK?
Kiedy zdecydujecie już co i dla kogo, warto jeszcze zadbać o to JAK? Czyli jak będziecie zbierali datki. Najlepiej wyznaczyć do pomocy odpowiednie osoby (np. świadków), które będą zbierały pieniądze i koperty do specjalnych koszy. Warto też wcześniej ustalić kto i kiedy zajmie się przekazaniem darów. Najlepiej i najwygodniej byłoby umówić się z samym PAHem, aby przysłał swojego przedstawiciela, który po zakończonej ceremonii odbierze zebrane przez Was datki.

Polska Akcja Humanitarna

O ORGANIZACJI
Misją PAH jest uczynić świat lepszym przez zmniejszenie cierpienia i promowanie wartości humanitarnych.

PAH pomaga ludziom w sytuacjach kryzysowych w jak najszybszym uzyskaniu samodzielności i przyjęciu odpowiedzialności za własną przyszłość. Jednocześnie skupia się na polskim społeczeństwie, kształtując postawy humanitarne i budując nowoczesną kulturę pomocy.

Naczelną zasadą PAH jest efektywne działanie z poszanowaniem godności człowieka. Naszą zasadą, obowiązującą od samego początku działania fundacji, jest udzielanie pomocy bez względu na narodowość, rasę, religię czy stronę konfliktu.

Celem Fundacji jest organizowanie i niesienie pomocy humanitarnej i rozwojowej, dobroczynnej i charytatywnej, społecznie użytecznej i oświatowej oraz przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.

Możesz też przekazać PAH 1% podatku i pomóc realizować te działania.
Numer KRS 0000136833

Źródło: www.pah.org.pl

Pamiętajcie też, żeby poinformować swoich gości o tej akcji – możecie taką informację zamieścić na zaproszeniach, czy na swojej stronie internetowej. Możecie też wspomnieć o tym podczas wręczania zaproszeń.

Powiązane artykuły

Portal ślubny abcslubu.pl