Polityka prywatności

Zasady podstawowe
Serwis fajnewesele.pl ma charakter zasadniczo otwarty. Jedną z głównych usług serwisu jest możliwość publikowania i rozpowszechniania informacji o Użytkowniku, w związku z czym jego dane są powszechnie dostępne dla wszelkich podmiotów korzystających z sieci Internet oraz mogą być indeksowane przez wyszukiwarki, chyba że Użytkownik w ustawieniach Konta ograniczył dostępność swoich danych w treści swojej strony internetowej poprzez ich zahasłowanie.
Fajnewesele.pl przykłada dużą wagę do kwestii prywatności Użytkowników serwisu fajnewesele.pl. Zasady zachowania poufności na stronach internetowych fajnewesele.pl są udostępniane wszystkim zainteresowanym. Fajnewesele.pl, jako administrator danych, dba o bezpieczeństwo udostępnionych naszej Spółce danych. Dane te są w sposób szczególny chronione i zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych.

Zasady przetwarzania danych eksploatacyjnych
Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez fajnewesele.pl wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją naszymi serwerami. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie). Stosownie do zapisu art. 15 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204), możemy zostać zobowiązani do wydania informacji w tym w szczególności numeru IP komputera zawartych w logach dostępowych na żądanie uprawnionych na podstawie prawa organów państwa na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań.

Fajnewesele.pl używa cookies. W niektórych przypadkach identyfikacja i związany z nią zindywidualizowany (personalizowany) dostęp do serwisów oparte są o cookies, jednak najczęściej konieczna jest przynajmniej jednorazowa autoryzacja użytkownika za pomocą hasła w czasie sesji. Wyłączenie cookies w przeglądarce przeważnie nie uniemożliwia korzystania z naszych usług, ale może spowodować utrudnienia. Cookies są również używane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji o korzystaniu z naszych serwisów przez użytkowników.

Dane wymagane podczas rejestracji
W formularzu rejestracyjnym Stron ślubnych oraz w formularzu Sklepu internetowego konieczne jest podanie adresu poczty elektronicznej, na które zostanie wysłane hasło umożliwiające logowanie się w serwisie fajnewesele.pl. Wymagane jest również podanie następujących swoich danych: imienia (imion), nazwiska, adresu zamieszkania, telefonu kontaktowego, daty ślubu i imion przyszłej młodej pary (tylko w przypadku stron ślubnych).

Dane ujawniane na stronie ślubnej Użytkownika
Na stronie ślubnej Użytkownika wyświetlane są takie dane i informacje, jakie Użytkownik uzna za stosowne i serwis fajnewesele.pl nie ujawnia żadnych danych automatycznie. Użytkownik ma możliwość podać na stronie opcjonalnie takie dane, jak data ślubu, członkowie rodziny, goście, miejsce ślubu i wesela oraz teksty samodzielnie edytowane przez Użytkownika. Czyni to na własną odpowiedzialność. Serwis fajnewesele.pl umożliwia zahasłowanie i ograniczenie dostępu do części lub całości strony ślubnej Użytkownika.

Poziomy prywatności
Użytkownik serwisu fajnewesele.pl może wybrać w ustawieniach Konta następujące poziomy widoczności swoich danych:

1. udostępnić wszystkie edytowane przez siebie dane i treści dla każdego użytkownika Internetu
2. zahasłować wybraną osobiście część edytowanych treści i danych, udostępniając je we własnym zakresie wskazanym użytkownikom Internetu (poprzez podanie im loginu i hasła do własnej strony ślubnej)


Treści zamieszczane przez
Użytkowników
Komentarze oraz wiadomości zamieszczane w serwisie widoczne są dla wszystkich chyba, że Użytkownik serwisu fajnewesele.pl zahasłował je wcześniej. Treści i dane zamieszczone w zahasłowanych podstronach są dostępne jedynie dla tych, którym Użytkownik osobiście udostępnił login i hasło.

Dane osobowe
Administratorem danych osobowych udostępnionych przez użytkownika jest Fajne Wesele s.c. z siedzibą w Łodzi. fajnewesele.pl przetwarza dane osobowe w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa na zasadach określonych w Polityce Ochrony Prywatności fajnewesele.pl w szczególności dotyczących odpowiedniego zabezpieczenia danych.
fajnewesele.pl przetwarza dane osobowe Użytkownika w zakresie niezbędnym do zarządzania kontami użytkowników serwisu oraz w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną. Za zgodą Użytkownika fajnewesele.pl przetwarza jego dane w zakresie szerszym, niż jest to obligatoryjnie wymagane przy rejestracji Użytkownika.

Nie przekazujemy, nie sprzedajemy i nie użyczamy zgromadzonych danych osobowych użytkowników innym osobom lub instytucjom, chyba że dzieje się to za wyraźną zgodą lub na życzenie Użytkownika, lub też na żądanie uprawnionych na podstawie prawa organów państwa na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań. Możemy jednak ujawnić współpracującym z nami serwisom internetowym czy agencjom reklamowym opracowane przez nas zbiorcze, ogólne zestawienia statystyczne. Zestawienia takie dotyczą głównie oglądalności naszego serwisu i nie zawierają danych pozwalających na identyfikację poszczególnych użytkowników.

Dane osobowe zawarte w formularzu rejestracyjnym, jak również inne zebrane przez nas dane osobowe Użytkowników przetwarzamy w sposób zgodny z wymogami prawa polskiego, w szczególności w zgodzie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204).

Jawne Dane Osobowe
Są to dane osobowe, które podawane są przez samych użytkowników przy okazji wysyłania komentarzy oraz wiadomości związanych z fajnewesele.pl lub w Księdze gości. Są dane dostępne dla wszystkich odwiedzających strony zawierające te dane. fajnewesele.pl nie ma możliwości zabezpieczenia swoich użytkowników przed osobami prywatnymi lub firmami, które te dane wykorzystają do przesłania nieokreślonych informacji. Dlatego dane te nie podlegają Polityce Prywatności serwisu fajnewesele.pl.

Prawo do weryfikacji, modyfikacji i usunięcia danych osobowych. Ograniczenia.
Użytkownik w każdej chwili ma prawo wglądu w swoje dane oraz dysponuje możliwością ich aktualizacji oraz usunięcia. Aby zapobiec powtórnej rejestracji osób, których udział w fajnewesele.pl został zakończony ze względu na niedozwolone korzystanie z naszych usług, możemy odmówić usunięcia danych niezbędnych do zablokowania możliwości ponownej rejestracji. Podstawą prawną odmowy jest art. 19 ust. 2 pkt 3 w związku z art. 21 ust .1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.). Odmowa usunięcia danych ma również miejsce w przypadkach przewidzianych w przepisach prawa.

W wypadkach dozwolonych przez przepisy prawa fajnewesele.pl może również udostępnić część danych osobowych Użytkownika osobom trzecim dla celów związanych z ochroną praw autorskich (lub innych), ale wyłącznie na pisemny wniosek (lub na podstawie umowy o współpracy z fajnewesele.pl w tym zakresie). Podmiot, który występuje z tego typu wnioskiem jest zobowiązany udokumentować fakt posiadania autorskich praw majątkowych (lub innych) do treści/produktu/usługi. Musi również zachodzić podejrzenie naruszenia tych praw. fajnewesele.pl może również udostępnić zgromadzone dane osobowe na życzenie lub za zgodą Użytkownika lub też na żądanie uprawnionych na podstawie przepisów prawa organów państwowych. Poczta elektroniczna kierowana do fajnewesele.pl jest archiwizowana i może w niektórych przypadkach być wykorzystana dla celów dowodowych.

Odsyłacze do innych stron internetowych
fajnewesele.pl nie odpowiada za politykę ochrony prywatności stosowaną przez właścicieli lub administratorów serwisów, do których przekierowują odsyłacze zamieszczane w fajnewesele.pl. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za treści znajdujące się na stronie, do której przekierowuje zamieszczany przez niego w fajnewesele.pl odsyłacz.

Informacje wysyłane do Użytkownika
fajnewesele.pl zastrzega sobie prawo wysyłania wszystkim użytkownikom listów elektronicznych z powiadomieniami o ważnych zmianach w fajnewesele.pl. fajnewesele.pl może wysyłać listy elektroniczne o charakterze komercyjnym, zwłaszcza reklamy i inne treści o charakterze informacji handlowej, o ile Użytkownik wyraził na to zgodę.

Zmiany w polityce ochrony prywatności serwisu fajnewesele.pl
Rozwój technologii internetowej, zmiany ustawodawcze w zakresie ochrony danych osobowych, oraz rozwój naszego serwisu internetowego mogą wpłynąć na zmiany w polityce ochrony prywatności fajnewesele.pl. O wszelkich zmianach poinformujemy Użytkowników serwisu na stronach fajnewesele.pl.

Kontakt
W przypadku pytań użytkowników dotyczących powyższej deklaracji ochrony prywatności, warunków korzystania z portalu fajnewesele.pl czy możliwości kontaktu z nami, prosimy o wysyłanie uwag na adres: fajnewesele@abcslubu.pl

Portal ślubny abcslubu.pl